Volim šume

Dukat

Volim šume

KVIZ

Provjeri svoje znanje i nauči više!

Saznaj više o zelenim plućima naše zemlje.

Nauči više o zelenim plućima naše zemlje. Riješi kviz, proširi znanje i osvoji nagradu – supercool majicu!

Kviz –za– klince
Kviz ta odrasle

Naš doprinos

Spačvanska šuma ponovno diše!

Priveli smo kraju treću sezonu najvećeg samostalnog projekta pošumljavanja u zemlji. Posadili smo čak 26 tisuća sadnica hrasta lužnjaka na području spačvanske šume.

U tri godine posadili smo:

1

samostalni projekt pošumljavanja

3

akcije pošumljavanja

47

tisuća posađenih sadnica

12

hektara obnovljenih šuma

26000

sadnica hrasta lužnjaka u 2024.

11000

sadnica hrasta lužnjaka u 2023.

10000

sadnica bukve u 2022.

Saznaj više

Crtam i sadim

Pobjednici 12. likovnog natječaja „VOLIM ŠUME“

Najnovije izdanje kreativnog likovnog natječaja „VOLIM ŠUME!“, namijenjenog učenicima nižih razreda i predškolcima, iznjedrilo nove rekorde: 13 tisuća radova, 6 pobjednika, 26 tisuća sadnica! Natječaj je polazišna točka projekta jer broj pristiglih crteža definira opseg pošumljavanja.

Saznaj više

Šume pokrivaju približno trećinu ukupne površine Zemlje. Tijekom posljednjih desetljeća brzina gubitka šuma se povećava, ponajviše zbog raznih vremenskih nepogoda uzrokovanim klimatskim promjenama, ali i zbog ljudskog faktora – prekomjernog krčenja tropskih šuma.

This will close in 20 seconds

Stabla i korijenje drveća i biljaka štite tlo od erozije i pomažu u zadržavanju vode u tlu.

This will close in 20 seconds

Šume djeluju kao prirodni spremnici ugljika i važan su faktor u borbi protiv globalnog zatopljenja.

This will close in 20 seconds

Šume i ostalo šumsko zemljište pokrivaju 49 posto kopnene Hrvatske pa se Hrvatska može smatrati natprosječno šumovitom zemljom s obzirom da relativna šumovitost Europe iznosi 35 posto. To ujedno znači da Hrvatska ima značajne šumske resurse koji zahtijevaju održivo upravljanje.

This will close in 20 seconds

Hrvatske šume odlikuje iznimna bioraznolikost pa tako na relativno malom prostoru prosječno živi oko 4500 biljnih vrsta i podvrsta. Za razliku od Njemačke, gdje raste "samo" 2500 biljnih vrsta.

This will close in 20 seconds

Najzastupljenija vrsta drveća je obična bukva (36 posto), hrast lužnjak (11 posto), obični grab (10 posto), hrast kitnjak (9 posto), obična jela (7 posto), poljski jasen (4 posto), dok su ostale vrste drveća zastupljene s 23 posto.

This will close in 20 seconds

Hrast lužnjak je najugroženija šumska vrsta, a još se naziva slavonski hrast. Radi se o vrsti hrasta koja je najrasprostranjenija na području Slavonije i Srijema.

This will close in 20 seconds

Ovoj zajednici pripada najveći dio površine Nacionalnog parka Risnjak. Smreka, gorski javor i brijest zastupljeni su pojedinačno.

This will close in 20 seconds

Sadnja šumskih sadnica provodi se u periodu „mirovanja vegetacije“, tj. kada listopadne vrste drveća odbace list. Jesen i proljeće su idealna razdoblja za sadnju jer su tada uvjeti za sadnju i razvoj novih stabala optimalni. Jesen je čak nešto prikladnija - hladnije temperature i veća količina padalina pomažu u uspješnom ukorjenjivanju novih sadnica. U današnje vrijeme sve blažih zima, sadnja je moguća i u tom periodu ukoliko su temperature zraka iznad 0°C i tlo nije smrznuto.

This will close in 20 seconds

Hrast lužnjak naše je najcjenjenije drvo nizina. Spačvanska šuma naziva se i spačvanskim bazenom, a uz brojne rijeke i rječice koje teku tim područjem najveća je Bosut. Jedna petina svih lužnjakovih šuma u Hrvatskoj nalazi se upravo u spačvanskom bazenu.

This will close in 20 seconds

Površina u Hrvatskoj iznosi oko 40 000 ha, ali se širi spačvanski bazen prostire i na dijelu vojvođanskog Srijema i ima ukupnu površinu od oko 51 000 ha. Time predstavlja izuzetno velik pošumljeni prostor s dominantnom vrstom drveta – hrastom lužnjakom.

This will close in 20 seconds

2019. godine zabilježena je velika najezda mediteranskog potkornjaka na cijelom području park-šume Marjan. Zahvaljujući poduzetim mjerama zaštite i sanacije šuma, danas je populacija mediteranskog potkornjaka svedena na broj koji ne pričinjava znatnije štete.

This will close in 20 seconds

U olujnom nevremenu koje je zahvatilo Hrvatsku u srpnju 2023. godine stradalo je više od milijun stabala. Ovo nevrijeme prouzročilo je velike štete u šumama diljem zemlje te nas podsjeća  na važnost poduzimanja mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena, što je odgovornost od svakog pojedinca do društva u cjelini.

This will close in 20 seconds

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Dukat mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, OIB: 25457712630 (dalje: Dukat) ovim dokumentom vas informira o obradi vaših osobnih podataka koje Dukat prikuplja i obrađuje u svrhu promocije sadržaja mrežne stranice www.VolimSume.hr i ispunjavanja online kvizova na njoj kao i uvjetima navedene obrade. Online kvizovi namijenjeni su za djecu do VII. razreda osnovne škole (kviz za djecu), za djecu od VII. razreda osnovne škole pa naviše i odrasle (kviz za odrasle) (dalje svi zajedno: Sudionici). U slučaju uspješnog riješenog online kviza, Dukat dostavlja nagradu takvim Sudionicima, na način da Dukat dostavlja maloljetnim Sudionicima online kvizova e-diplomu s njihovim imenom na e-mail i majicu na kućnu adresu, dok odraslim Sudionicima Dukat dostavlja majicu na kućnu adresu. U svrhu izrade i slanja nagrada, Dukat prikuplja i obrađuje osobne podatke onih Sudionika koji su uspješno riješili online kviz. Osobni podaci Sudionika se prikupljaju na temelju privole, a za maloljetne Sudionike, privolu za obradu njihovih osobnih podataka daju roditelji/zakonski zastupnici.

 • Voditelj obrade Osobnih podataka je društvo DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, kontakt e-mail: pr@hr.lactalis.com
 • Službenik za zaštitu Osobnih podataka je NeunAg PRO d.o.o. Hebrangova 27, Zagreb, e-mail: dubravka@neunpro.com
 • Osobni podaci koji se prikupljaju:
  • za maloljetne Sudionike: Ime i prezime, razred (samo za učenike osnovnih škola), datum rođenja i veličina majice, te ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, kućna adresa roditelja/zakonskih zastupnika maloljetnog Sudionika
  • za odrasle Sudionike: ime i prezime, datum rođenja, kućna adresa i veličina majice.
 • Svrha obrade osobnih podataka:
  • za maloljetne Sudionike: Ime i prezime, razred (samo za učenike osnovnih škola), datum rođenja i veličina majice maloljetnog Sudionika te ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa i kućna adresa roditelja/zakonskih zastupnika maloljetnog Sudionika prikupljaju se u svrhu izrade i dostave nagrada za uspješno sudjelovanje u online kvizu (izrada i dostava e-diplome i dostava majice)
  • za odrasle Sudionike: ime i prezime, datum rođenja, kućna adresa i veličina majice prikupljaju se u svrhu dostave majice kao nagrade za uspješno sudjelovanje u on-line kvizu.
 • Osobni podaci bit će pohranjeni kod Voditelja obrade podataka 120 dana od dana ispunjavanja online kviza
 • Sudionik ima pravo u svako doba povući privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači na način da se Voditelja pisanim putem obavijesti o povlačenju privole na e-mail adresu: pr@hr.lactalis.com
 • Sudionik može u svako doba od Voditelja obrade zatražiti pristup prikupljenim Osobnim podacima koji se na njega odnose, kao i ispravak i brisanje prikupljenih Osobnih podataka te ograničavanje obrade prikupljenih osobnih podataka, a može podnijeti i prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • Vaše podatke možemo dostavljati našim pružateljima usluga angažiranim za administraciju web stranice volimsume.hr i za izradu nagrada za uspješno riješen on-line kviz koji kao izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Dukata te jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.
 • Osobni podaci neće biti prenošeni u treće zemlje izvan Europske unije ili međunarodnim organizacijama.
 • Dostava osobnih podataka je dobrovoljna, no bez pružanja osobnih podataka nije moguće dostaviti nagradu za uspješno riješen online kviz.
 • Dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Zaštita privatnosti koju možete pronaći na sljedećem linku: https://volimsume.hr/zastita-podataka/

1 UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

This will close in 0 seconds