Volim šume

Dukat

Obavijest o kolačićima

Ova se Obavijest o kolačićima odnosi na stranicu www.dukat.hr čiji je vlasnik i kojom upravlja Dukat, zaštitni znak društva Dukat mliječna industrija d.d., Ulica Marijana Čavića 9, Zagreb, Hrvatska, a opisuje način na koji koristimo osobne podatke prikupljene kolačićima i drugim tehnikama uključujući piksele („Kolačiće“) na našoj internetskoj stranici www.dukat.hr ili bilo kojoj drugoj internetskoj stranici pod objavljenom poddomenom dukat.hr ili bilo koje druge web stranice u vlasništvu Dukat mliječna industija d.d. („Stranica“).

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Prilikom otvaranja naše Stranice ili pregledavanja naših ciljanih oglasa, automatski prikupljamo podatke koristeći Kolačiće.

Vrste podataka koje prikupljamo Kolačićima uključuju IP adresu, ID broj uređaja, pregledane stranice, podatke o pretraživanju, vrstu pretraživača, operativni sustav, internetskog operatera, vremensku oznaku, URL s kojeg ste preusmjereni te podatke o lokaciji ovisno o uređaju koji koristite.

VIŠE INFORMACIJA O KOLAČIĆIMA

Kolačići su sitne elektroničke informacije koje internetska stranica šalje pretraživaču posjetitelja i koje se spremaju na tvrdi disk posjetitelja. Spremamo Kolačiće na vašem računalu ako posjetite našu internetsku stranicu. Ako ste zabrinuti zbog spremanja Kolačića na vašem uređaju, možete konfigurirati svoj pretraživač tako da odbija spremanje svih Kolačića ili da vas upozori prilikom postavljanja Kolačića, što vam omogućuje da odlučite želite li ih prihvatiti ili ne. Također možete obrisati Kolačiće sa svog uređaja.

Međutim, ako odaberete blokiranje Kolačića ili ih obrišete, određene funkcije internetskih stranica koje posjećujete možda neće ispravno raditi.

VIŠE INFORMACIJA O PIKSELNIM OZNAKAMA

Pikselne oznake (poznatije i kao „mrežne pratilice“ ili „clear gifs“’) su elektroničke datoteke koje najčešće čini slika od jednog piksela i mogu se dodati internetskoj stranici ili e– poruci u svrhu slanja informacija kao što je glasilo. Možemo koristiti pikselne oznake kako bismo postavili ili prepoznali Kolačić na vašem uređaju ako koristite naše usluge.

Kolačići treće strane Određenim trećim stranama omogućujemo postavljanje Kolačića. Ako imate pitanja o tome koji se Kolačići koriste i tko postavlja određene Kolačiće, molimo kontaktirajte nas na kontakte navedene u nastavku.

SVRHE OBRADE

Vaše podatke, uključujući osobne podatke prikupljene Kolačićima, koristimo u sljedeće svrhe:

A. Omogućavanje korištenja naše Stranice

Podatke prikupljene Kolačićima koristimo kako bismo vam omogućili korištenje Stranice, osobito kako bismo vam olakšali pretraživanje pošiljaka pomoću naših usluga online praćenja. Naš je opravdani poslovni interes da koristimo Kolačiće u tu svrhu.

B. Izvođenje analitike u vezi s korištenjem naših usluga

Podatke prikupljene Kolačićima koristimo za analizu načina korištenja naše Stranice i pripremu izvješća o korištenju naše Stranice. Također koristimo Kolačiće za praćenje korištenja Stranice i poboljšanje vašeg korisničkog iskustva i kvalitete Stranice. Naš je opravdani poslovni interes da koristimo Kolačiće u te svrhe.

C. Pružanje usluge ciljanog oglašavanja

Podatke prikupljene Kolačićima koristimo za ostvarivanje našeg legitimnog interesa pružanja usluge ciljanog oglašavanja. Prema potrebi ishodit ćemo prethodnu privolu prije postavljanja Kolačića u tu svrhu. Ako dobijemo privolu, možete ju povući u bilo kojem trenutku. Osim toga, u svakom trenutku možete odbiti našu obradu vaših osobnih podataka u svrhu oglašavanja.

D. Istraživanje tržišta

Podatke koje smo prikupili Kolačićima koristimo za ostvarivanje našeg legitimnog interesa provođenja istraživanja tržišta (uključujući analizu segmentacije tržišta ili trendova, preferencija i ponašanja, istraživanje o proizvodima ili uslugama ili o učinkovitosti marketinga ili oglašavanja) ili razvoja proizvoda (npr. analize karakteristika određenog segmenta tržišta ili skupine korisnika ili funkcionalnosti naše Stranice, u svrhu poboljšanja Stranice). Ako želite onemogućiti korištenje Kolačića opisanih u ovome dijelu, a nijedan vam način onemogućavanja nije izravno dostupan (npr. u postavkama pretraživača), molimo, kontaktirajte .

DIJELJENJE PODATAKA

Vaši se osobni podatci mogu dijeliti s društvenim mrežama, uslugama slanja e–pošte, SMS uslugama i ostalim računalnim uslugama u oblaku koje koristimo za pružanje usluga, službu za korisnike ili produktivnost ili svrhe izvješćivanja.

Dijeljenje s trećim stranama Vaše osobne podatke dijelimo s trećim stranama kako to dopušta zakon i kako je opisano u nastavku, uključujući pružatelje usluga koji djeluju u naše ime. Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše osobne podatke.

Nadležna tijela

Osobne podatke otkrivamo tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Postoji razlika između privremenih i trajnih Kolačića. Privremeni Kolačići postoje samo dok ne zatvorite svoj pretraživač. Trajni Kolačići imaju dulji vijek trajanja i ne brišu se automatski kada zatvorite pretraživač. Nastojimo koristiti Kolačiće ili dopustiti korištenje Kolačića uz trajanje od maksimalno 5 godina. Samo u iznimnim okolnostima (npr. iz sigurnosnih razloga, uključujući otkrivanje prijevare) i kada je apsolutno neophodno, Kolačić ima dulje trajanje od navedenog. Ako imate pitanja o određenim razdobljima zadržavanja, kontaktirajte nas koristeći podatke u nastavku.

Pitanja ili pritužbe

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na marketing@dukat.hr. U slučaju pitanja ili pritužbi također možete kontaktirati lokalno tijelo zaduženo za zaštitu podatka.

IZMJENE OBAVIJESTI

Kao što se naš posao neprestano mijenja, povremeno se može promijeniti i ova Obavijest o kolačićima. Ako želite pregledati izmjene koje se povremeno unesu u ovu Obavijest o kolačićima, pozivamo vas da otvorite Obavijest o kolačićima i pregledate izmjene.

Ova Obavijest o kolačićima objavljena je na stranici www.dukat.hr i primjenjuje se na bilo koje i sve korisnike web stranica Dukata u pogledu privatnosti, posebice u pogledu primjene Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

Stupilo na snagu: svibanj 2018.

Šume pokrivaju približno trećinu ukupne površine Zemlje. Tijekom posljednjih desetljeća brzina gubitka šuma se povećava, ponajviše zbog raznih vremenskih nepogoda uzrokovanim klimatskim promjenama, ali i zbog ljudskog faktora – prekomjernog krčenja tropskih šuma.

This will close in 20 seconds

Stabla i korijenje drveća i biljaka štite tlo od erozije i pomažu u zadržavanju vode u tlu.

This will close in 20 seconds

Šume djeluju kao prirodni spremnici ugljika i važan su faktor u borbi protiv globalnog zatopljenja.

This will close in 20 seconds

Šume i ostalo šumsko zemljište pokrivaju 49 posto kopnene Hrvatske pa se Hrvatska može smatrati natprosječno šumovitom zemljom s obzirom da relativna šumovitost Europe iznosi 35 posto. To ujedno znači da Hrvatska ima značajne šumske resurse koji zahtijevaju održivo upravljanje.

This will close in 20 seconds

Hrvatske šume odlikuje iznimna bioraznolikost pa tako na relativno malom prostoru prosječno živi oko 4500 biljnih vrsta i podvrsta. Za razliku od Njemačke, gdje raste "samo" 2500 biljnih vrsta.

This will close in 20 seconds

Najzastupljenija vrsta drveća je obična bukva (36 posto), hrast lužnjak (11 posto), obični grab (10 posto), hrast kitnjak (9 posto), obična jela (7 posto), poljski jasen (4 posto), dok su ostale vrste drveća zastupljene s 23 posto.

This will close in 20 seconds

Hrast lužnjak je najugroženija šumska vrsta, a još se naziva slavonski hrast. Radi se o vrsti hrasta koja je najrasprostranjenija na području Slavonije i Srijema.

This will close in 20 seconds

Ovoj zajednici pripada najveći dio površine Nacionalnog parka Risnjak. Smreka, gorski javor i brijest zastupljeni su pojedinačno.

This will close in 20 seconds

Sadnja šumskih sadnica provodi se u periodu „mirovanja vegetacije“, tj. kada listopadne vrste drveća odbace list. Jesen i proljeće su idealna razdoblja za sadnju jer su tada uvjeti za sadnju i razvoj novih stabala optimalni. Jesen je čak nešto prikladnija - hladnije temperature i veća količina padalina pomažu u uspješnom ukorjenjivanju novih sadnica. U današnje vrijeme sve blažih zima, sadnja je moguća i u tom periodu ukoliko su temperature zraka iznad 0°C i tlo nije smrznuto.

This will close in 20 seconds

Hrast lužnjak naše je najcjenjenije drvo nizina. Spačvanska šuma naziva se i spačvanskim bazenom, a uz brojne rijeke i rječice koje teku tim područjem najveća je Bosut. Jedna petina svih lužnjakovih šuma u Hrvatskoj nalazi se upravo u spačvanskom bazenu.

This will close in 20 seconds

Površina u Hrvatskoj iznosi oko 40 000 ha, ali se širi spačvanski bazen prostire i na dijelu vojvođanskog Srijema i ima ukupnu površinu od oko 51 000 ha. Time predstavlja izuzetno velik pošumljeni prostor s dominantnom vrstom drveta – hrastom lužnjakom.

This will close in 20 seconds

2019. godine zabilježena je velika najezda mediteranskog potkornjaka na cijelom području park-šume Marjan. Zahvaljujući poduzetim mjerama zaštite i sanacije šuma, danas je populacija mediteranskog potkornjaka svedena na broj koji ne pričinjava znatnije štete.

This will close in 20 seconds

U olujnom nevremenu koje je zahvatilo Hrvatsku u srpnju 2023. godine stradalo je više od milijun stabala. Ovo nevrijeme prouzročilo je velike štete u šumama diljem zemlje te nas podsjeća  na važnost poduzimanja mjera za ublažavanje posljedica klimatskih promjena, što je odgovornost od svakog pojedinca do društva u cjelini.

This will close in 20 seconds

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Dukat mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb, OIB: 25457712630 (dalje: Dukat) ovim dokumentom vas informira o obradi vaših osobnih podataka koje Dukat prikuplja i obrađuje u svrhu promocije sadržaja mrežne stranice www.VolimSume.hr i ispunjavanja online kvizova na njoj kao i uvjetima navedene obrade. Online kvizovi namijenjeni su za djecu do VII. razreda osnovne škole (kviz za djecu), za djecu od VII. razreda osnovne škole pa naviše i odrasle (kviz za odrasle) (dalje svi zajedno: Sudionici). U slučaju uspješnog riješenog online kviza, Dukat dostavlja nagradu takvim Sudionicima, na način da Dukat dostavlja maloljetnim Sudionicima online kvizova e-diplomu s njihovim imenom na e-mail i majicu na kućnu adresu, dok odraslim Sudionicima Dukat dostavlja majicu na kućnu adresu. U svrhu izrade i slanja nagrada, Dukat prikuplja i obrađuje osobne podatke onih Sudionika koji su uspješno riješili online kviz. Osobni podaci Sudionika se prikupljaju na temelju privole, a za maloljetne Sudionike, privolu za obradu njihovih osobnih podataka daju roditelji/zakonski zastupnici.

 • Voditelj obrade Osobnih podataka je društvo DUKAT d.d., Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, kontakt e-mail: pr@hr.lactalis.com
 • Službenik za zaštitu Osobnih podataka je NeunAg PRO d.o.o. Hebrangova 27, Zagreb, e-mail: dubravka@neunpro.com
 • Osobni podaci koji se prikupljaju:
  • za maloljetne Sudionike: Ime i prezime, razred (samo za učenike osnovnih škola), datum rođenja i veličina majice, te ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa, kućna adresa roditelja/zakonskih zastupnika maloljetnog Sudionika
  • za odrasle Sudionike: ime i prezime, datum rođenja, kućna adresa i veličina majice.
 • Svrha obrade osobnih podataka:
  • za maloljetne Sudionike: Ime i prezime, razred (samo za učenike osnovnih škola), datum rođenja i veličina majice maloljetnog Sudionika te ime i prezime, datum rođenja, e-mail adresa i kućna adresa roditelja/zakonskih zastupnika maloljetnog Sudionika prikupljaju se u svrhu izrade i dostave nagrada za uspješno sudjelovanje u online kvizu (izrada i dostava e-diplome i dostava majice)
  • za odrasle Sudionike: ime i prezime, datum rođenja, kućna adresa i veličina majice prikupljaju se u svrhu dostave majice kao nagrade za uspješno sudjelovanje u on-line kvizu.
 • Osobni podaci bit će pohranjeni kod Voditelja obrade podataka 120 dana od dana ispunjavanja online kviza
 • Sudionik ima pravo u svako doba povući privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se povlači na način da se Voditelja pisanim putem obavijesti o povlačenju privole na e-mail adresu: pr@hr.lactalis.com
 • Sudionik može u svako doba od Voditelja obrade zatražiti pristup prikupljenim Osobnim podacima koji se na njega odnose, kao i ispravak i brisanje prikupljenih Osobnih podataka te ograničavanje obrade prikupljenih osobnih podataka, a može podnijeti i prigovor nadzornom tijelu za zaštitu podataka – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
 • Vaše podatke možemo dostavljati našim pružateljima usluga angažiranim za administraciju web stranice volimsume.hr i za izradu nagrada za uspješno riješen on-line kviz koji kao izvršitelji obrade podatke obrađuju isključivo prema uputama Dukata te jamče za sigurnost i povjerljivost povjerenih im osobnih podataka.
 • Osobni podaci neće biti prenošeni u treće zemlje izvan Europske unije ili međunarodnim organizacijama.
 • Dostava osobnih podataka je dobrovoljna, no bez pružanja osobnih podataka nije moguće dostaviti nagradu za uspješno riješen online kviz.
 • Dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka možete pronaći u dokumentu pod nazivom Zaštita privatnosti koju možete pronaći na sljedećem linku: https://volimsume.hr/zastita-podataka/

1 UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)

This will close in 0 seconds